ObilježavanjeDana općine Banovići


U povodu svečanog obilježavanja 10.septembra 2021. godine- Dana općine Banovići priređen je raznovrstan program protokolom kako slijedi:


10:00 – Skok padobranaca, Gradski stadion
11:00 – Polaganje cvijeća na spomen obilježje šehidima i poginulim borcima u MZ Aljkovići
11:30 – Polaganje cvijeća na spomen obilježje šehidima i poginulim borcima u MZ Seona
12:00- Posjeta delegacija Uprave , Direkcija RMUBanovići d.d. Banovići (Armije BiH 52)


Članovi delegacije Vlade FBiH: Fadil Novalić, premijer Vlade FBiH, Nermin Džindić, federalni ministar za sektor energetike, rudarstva i industrije, Zoran Blagojević, PR savjetnik Premijera Vlade FBIH.


Delegacija Općine – općinski načelnik dr. Bego Gutić sa saradnicima
13:45 –Polaganje cvijeća na Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima (Centar grada)
14:00 –Svečana akademija u Pozorišnoj Sali Radničkog doma
15:00- Svečani ručak u restoranu Radničkog doma

Duška REBIĆ