Obavještenje o preventivnoj deratizaciji vodotoka, deponija i igrališta u Tuzli

Grad Tuzla putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica krenuo je u realizaciju ugovorenih poslova preventivne deratizacije vodotoka, deponija smeća uz vodotok, dječijih igrališta koja su u neposrdnoj blizini vodotoka kao i šahtova oborinske kanalizacije na području grada Tuzla.

Navedene poslove obavlja Sanacija 3D doo Sarajevo sa tri stručne ekipe i propisnom opremom za poslove DDD-a.

Planirani period za navedene poslove je od 10.06. do 13.06.2024.god. – I FAZA kako je i predvidjeno Ugovorom.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

Grad Tuzla