Obavještenje o mjestu,vremenu i načinu izlaganja Nacrta Zoning plana rekreacione zone “Šićki Brod” u Tuzli

Obavještavaju se građani MZ Šićki Brod, te vlasnici nekretnina i drugi zakoniti korisnici prostora na području obuhvaćenom Nacrtom Zoningplana rekreacione zone „Šićki Brod“ u Tuzli, da u skladu sa odredbama člana 43. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 2/16 i 4/17), te Zaključkom Gradskog vijeća Tuzla broj: 01-04-A-9054-2022 od 30.05.2022. godine, mogu izvršiti javni uvid u Nacrt Zoning plana rekreacione zone „Šićki Brod“ u Tuzli, kako slijedi :

MJESTO UVIDA:

  • prostorije Nosioca pripreme (Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline) – zgrada

Gradske uprave;

  • prostorije Nosioca izrade (UO Zavod za urbanizam) – zgrada Jupiter;
  • prostorije MZ Šićki Brod, Ul. 21. aprila bb, naselje Šićki Brod.

Nacrt Zoning plana rekreacione zone „Šićki Brod“ u Tuzli bit će postavljen i na web stranicu Grada Tuzle : www.tuzla.ba (Grad Tuzla / Služba za prostorno uređenje / Regulacioni planovi) .

POČETAK I TRAJANJE UVIDA:

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Zoning plana rekreacione zone „Šićki Brod“ u Tuzli na navedenim lokacijama počev od 21.06.2022. godine, zaključno sa 21.07.2022. godine.

MJESTO I DATUM IZLAGANJA NACRTA ZONING PLANA:

Javna prezentacija i rasprava o Nacrtu Zoning plana rekreacione zone „Šićki Brod“ u Tuzli, bit će održana u prostorijama MZ Šićki Brod, Ul. 21. aprila bb, naselje Šićki Brod, dana 14.07.2022. god. (četvrtak) u  18,00 sati.

Pozivaju se, u svojstvu zainteresiranih strana :

  • vlasnici nekretnina, zakoniti korisnici prostora i sudionici u njegovoj izgradnji i uređivanju;
  • organi uprave, upravne organizacije i agencije;
  • nosioci javnih ovlaštenja nadležni za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, promet, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okolice, sanitarno-zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, zaštitu kulturno-historijskih i prirodnih dobara;
  • privredna komora;
  • predsjednik i članovi Savjeta MZ Šićki Brod;
  • građani MZ Šićki Brod;
  • potencijalni investitori i drugi subjekti

na području koje je obuhvaćeno Nacrtom Zoning plana rekreacione zone „Šićki Brod“ u Tuzli, da izvrše uvid u isti, te da se uključe u javnu raspravu učestvovanjem na javnoj prezentaciji i raspravi, ili dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i prijedloga Nosiocu pripreme Zoning plana rekreacione zone „Šićki Brod“ u Tuzli, na adresu :

„Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, ZAVNOBiH-a br. 11, Tuzla“, ili putem pisarnice Grada Tuzle, koja se nalazi na istoj lokaciji ili na mail : franoi@tuzla.ba,  počev od 21.06.2022. godine, zaključno sa 21.07.2022. godine.