Obavještenje o izvođenju radova na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda

Danas 03.05.2023. godine, Centralno grijanje d.d. Tuzla započelo je se građevisnkim i mašinskim radovima na rekonstrukciji magistralnog vrelovoda sistema daljinskog grijanja u ulici Bulevar II korpusa Armije BiH (trotoar uz Južnu magistralu) i to od komore K8. prema komori K6.

Radovi na pomenutoj lokaciji će se izvoditi 90 dana, te se učesnici u saobraćaju mole za strpljenje i oprez u blizini, i da postupaju prema postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Centralno grijanje d.d. Tuzla