Nova većina bojkotovala 6. vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Banovići – izostalo razmatranje Prijedloga budžeta Općine za 2024. godinu

Propao je posljednji pokušaj da Općinsko vijeće Banovići razmatra i usvoji Budžet Općine za 2024. godinu. Nova većina odlučila se da bojkotuje 6. vanrednu sjednicu Vijeća koja je sazvana na inicijativu općinskog načelnika dr. Bege Gutića, a na kojoj su se po hitnom postupku trebala razmatrati dva trenutno najvažnija akta za Općinu: Prijedlog bužeta općine Banovići za 2024. godinu i Prijedlog Odluke o njegovom izvršenju. Predsjedavajući Robert Lapčević kazao je da je zbog hitnosti usvajanja navedenih dokumenata sjednicu sazvao telefonski (u skladu sa Poslovnikom o radu OV Banovići) i da je Kolegij Vijeća prije same sjednice prihvatio načelnikov prijedlog dnevnog reda od navedene dvije tačke. Dalje je naveo da je ranije od 13 vijećnika nove većine dobio obavjest da oni više ne žele prisustvovati sjednicama dok se ne izvrši smjena rukovodstva Vijeća. Moglo bi se reći baš odgovorno ponašanje navedene grupe prema građanima, posebno onima koji su ih birali. Još jednom su potvrdili da ih ništa ne iteresuje sem smjena. Ranije priče da nisu imali priliku razmatrati Prijedlog budžeta Općine i sudjelovati u njegovom kreiranju sada su pale u vodu.

Šesta vanredna sjednica OV Banovići je zbog nedostatka kvoruma prekinuta, a načelnik Gutić najavio je da će iskoristiti zakonsku mogućnost i nakon 31. marta, odnosno po isteku 90 dana u kalendarskoj godini donijeti Odluku o proglašenju budžeta općine Banovići za 2024. godinu. Istakao je da je dostavljanjem Prijedloga budžeta Općinskom vijeću na razmatranje izvršio sve svoje zakonske obaveze i kako je propao posljednji pokušaj da Vijeće razmatra i usvoji budžet Općine stvorene su pretpostavke da to uradi općinski načelnik.

Općina Banovići