Nova prilika za zapošljavanje mladih ljekara u TK

Mladi dokori medicine koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona do kraja ove godine dobit će priliku za zaposlenje. Vlada Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja su u finansijskom planu za 2017. godinu osigurali 350 hiljada KM za program zapošljavanja mladih ljekara. Ove godine je planirano zaposlenje 28, a trenutno je radno angažovano njih 20.

Cilj ovog Programa je osigurati mladi, stručni kadar u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Na ovaj način mladi ljekari će steći znanje i vještine, a zdravstvene ustanove nadomjestiti nedostatak kadra. Za sada ih je radno angažovano 20. Predviđena sredstva po doktoru medicine planirana su u iznosu od 972 KM mjesečno.

U projektu može učestvovati 13 domova zdravlja sa TK, zatim Univerzitetsko-klinički centar Tuzla te Banja Ilidža u Gradačcu. Radi se o nastavku projekta koji su Ministarstvo zdravstva i Zavod realizovali i u prošloj godini kada je angažovano 45 ljekara.

Ovo je strateški plan rada Vlade i Ministarstva zdravstva TK na zaustavljanju odlaska mladih ljekara iz BiH, ali i osiguravanja nesmetanog funkcionisanja zdravstvenih ustanova ubuduće. Projekt zapošljavanja mladih ljekara, koji provodi Vlada TK jedinstven na području Federacije BiH.