Nastavljaju se aktivnosti na čišćenju korita rijeka Jale i Soline

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica provodi redovne aktivnosti na poslovima čišćenja regulisanih korita rijeka Jale i Soline, a na osnovu okvirnog sporazuma o izvođenju radova na održavanju i čišćenju planiranih vodotoka na području grada Tuzle.

Radovi se izvode planski u skladu sa ugovorenom dinamikom i obimom, a u ovom ciklusu i ovakvim vremenskim uslovima obuhvataju regulisane dijelove korita rijeka Soline i Jale počev od mjesnih zajednica Solina i Sjenjak na sjeveru i istoku do Mjesne zajednice Bukinje na zapadu.

Trenutno se izvode radovi čišćenja dijela korita rijeke Jale od naslaga u industrijskoj zoni Tuzle, na lokalitetu kod HAK-a.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

Grad Tuzla