Nastavlja se rekonstrukcija regionalne putne mreže u TK

Direkcija cesta nastavila je sa realizacijom projekata rekonstrukcije regionalne putne mreže. Izvođač radova je uveden u posao na rekonstrukciji dijela regionalne ceste R-460 “Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice” na području Srnica Gornjih (Gradačac). Radi se o projektu čija je vrijednost 800.000,00 KM, dužina dionice je 900 metara, a rok za završetak je 60 kalendarskih dana. Radi se o projektu iz Plana rada iz 2020. godine koji se zbog imovinskih problema nije uspio realizirati u prošloj godini.

Također, izvođač je uveden i u posao na rekonstrukciji kružne raskrsnice na regionalnoj cesti R-469 “Ribnica-Banovići-Živinice-Međaš” u Banovićima. Radi se o projektu čija vrijednost potpisanog ugovora iznosi 363.233,80 KM, a rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana. Radi se o projektu iz Plana rada za 2020. godinu koji nije realiziran zbog toga sto je ugovor potpisan pred kraj građevinske sezone prošle godine.

Osim navedenog završena je rekonstrukcija dijela regionalne ceste R-461-a “Srebrenik-Orahovica Donja”, dionica u Orahovici Gornjoj. Radi se o dionici dužine 400 metara koja je bila vrlo zahtjevna sa izradom nekoliko potpornih zidova. Vrijednost projekta je bila cca 350.000,00 KM, a izvođač radova je u ugovorom predviđenom roku završio radove.