Nakon odluke Ustavnog suda BiH: Telemach mora Sport Klub dati svim operaterima

Asocijacija kabel operatera i distributera mrežnih usluga u Bosni i Hercegovini (AKOP BiH) u ime svojih članova (kabel i telekom operatera), obavještava zainteresovanu javnost da je u slučaju “Sport Klub” odlučio i Ustavni sud BiH.

Ustavni sud je svojom odlukom odbio kao neosnovanu apelaciju kompanije United Media Distribution S.R.L. Bukurešt, Republika Rumunija. Tako je ponovo potvrđeno, ovog puta, od najviše sudske instance u BiH, da je United Media Distribution S.R.L. Bukurešt dužna svim operaterima u BiH dati programe Sport Klub pod jednakim uvjetima kao što su dati kompaniji “Telemach” d.o.o. Sarajevo.

AKOP BiH izražava očekivanje da će nakon ove odluke najviše sudske instance u BiH, članovi Konkurencijskog vijeća BiH konačno donijeti rješenje o prinudnom izvršenju rješenja Vijeća i time prisiliti grupaciju Telemach (koja putem United Media-e ima u vlasništvu programe Sport Klub) da poštuju propise Bosne i Hercegovine, te rješenja i presude nadležnih institucija države u kojoj posluju i ostvaruju prihode, saopćeno je iz AKOP-a.

(bosanski.com)