Nakon 21 godinu predstavljen novi Pravopis bosanskoga jezika

Predstavljanje ovog djela izazvalo je ogroman interes javnosti te su skupu prisustvovali brojni predstavnici javnog, kulturnog i vjerskog života naše zemlje.

Novo izdanje Pravopisa, kako je naglašeno, dolazi 21 godinu nakon prvog te donosi niz poboljšanja i novih rješenja, znatno je izmijenjeno i dopunjeno u odnosu na ono iz 1996. godine.

– Čekanje se višestruko isplatilo. Prvo, dogodilo se to da, dok sam prikupljao podatke o tome šta je zaživjelo iz prvog Pravopisa, šta je život prihvatio, šta je pisana riječ akceptirala, stasala je jedna nova generacija koja mi je pripomogla u pripremi. Ta mlada, odvažna generacija, njih 23, pratila je tok događaja i sa mnom raspravljala o mnogim pojedinostima. Potpuno sam bio otvoren prema njima – kaže Senahid Halilović, autor.

Navodi da u Pravopisu nema kapitalnih promjena.

– Uvijek moramo voditi računa o kontinuitetu. Ono što je neupitno je ostalo kako je bilo, a ono što se pokazalo kao praksa da se ne može prihvatiti 20 godina, tu smo došli do zaključka da pravopis treba relaksirati, osloboditi ga od toga. Poslije više od 20 godina pravopis nam je prilično stabiliziran. Prvo izdanje je već bilo zastarjelo. Dakle, želimo demokratizirati knjige ove vrste. Znate da su Bosanci razasuti diljem svijeta, od Grenlanda do Novog Zelanda. Ovo će biti jedno sredstvo ulančavanja našeg razasutog naroda – naglasio je Halilović.

Zanimljivo je da će svim korisnicima na raspolaganju biti i aplikacija putem koje će svi moći besplatno koristiti Pravopis.

– Tu sam odluku donio iz nekoliko razloga. Pravopis je obimna knjiga od oko 800 stranica. Posebno mi je drago da će ovo izdanje Pravopisa biti objavljeno i kao mobilna aplikacija. Na taj način Pravopis će doći do svih onih kojima je potreban te će ga moći imati besplatno u džepu – naveo je on.

Ovo izdanje, kako je navela promotorka Amela Šehović, dopunjeno je i novim poglavljima, sadrži obiman rječnik skraćenica te rječnik vlastitih imena. Osavremenjen je i sadržaj Pravopisnoga rječnika, izostavljene su riječi koje su zanimljive samo sa stajališta leksičke norme, a dopisane brojne riječi i njihovi oblici u vezi s čijim pisanjem ima dvojbi.

(avaz.ba)