Najveći broj malih i srednjih preduzeća u Tuzli i Gračanici

Broj malih i srednjih preduzeća (MSP) na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini iznosio je 3.561, dok u Federaciji BiH broj ovih preduzeća iznosi 21.826, što znači da, od ukupnog broja MSP-a u FBiH, njih 16% posluje na području Tuzlanskog kantona.

U 3.561 MSP na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini bilo je zaposleno 38.515 osoba. Ukoliko se posmatraju djelatnosti, najveći broj malih i srednjih preduzeća na području TK posluje u djelatnosti trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (1.291) i prerađivačke industrije (677).

Najveći broj zaposlenih u MSP na području TK je upravo u malim i srednjim preduzećima koja djeluju u oblasti prerađivačke industrije (13.012), navodi se iz vlade TK.

Kada se posmatra rasprostranjenost MSP u lokalnim zajednicima TK najveći broj MSP u 2016. godini zabilježen je na području grada Tuzla (1.349), zatim općine Gračanica (429), općine Gradačac (382), općine Živinice (333) te općine Srebrenik (302).

Ključne preporuke navedene u Informaciji odnose se na upućivanje Inicijative za izradu Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi za Tuzlanski kanton, kreiranje i usvajanje prijedloga Zakona o javno-privatnom partnerstvu (trenutno u formi Nacrta Zakona), definisanje programa poticaja za MSP i obrte čijom će realizacijom biti ostvaren doprinos očuvanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta (program prekvalifikacije i dokvalifikacije, program stipendiranja učenika za obrtnička zanimanja), kreiranje inicijative za uvođenje predmeta ”Poduzetništvo” u srednje škole na području TK i iniciranje otvaranja socijalnog dijaloga u vezi povećanja minimalne plate u BiH.

(Nezavisni.ba)