Najbolje škole u TK su Medresa i Richmond Park Intenational

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je završio rangiranje osnovnih i srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu. Instrumentarij za mjerenje uspješnosti u radu obuhvatao je standardno uspjehe učenika u nastavi i vannastavnim aktivnostima, edukacije nastavnika, opremljeost škola, investicije.

Na temelju tih parametara najbolja među osnovnim školama je Richmond Park – međunarodna škola u Tuzli. A od srednjih škola kao i prethodnih godina prvorangirana je Behram-begova medresa.

Rezultati rangiranja škola po kvaliteti i uspjesima učenika i nastavnika su preliminarni. Nakon što ih objave na webu Pedagoški zavod će dati školama određeno vrijeme da pregledaju sve pojedinačne ocjene i reaguju na eventualne nepravilnosti. Ali kažu da su ove godine napravili određene izmjene u ocjenjivanju u korist škola.

– Ove godine smo napravili jednu inovaciju gdje smo dali priliku školama da same sebe izboduju što smatram da su dobro uradile ove godine. A onda smo mi došli sa svajetnicima i vrednovali sve, te napravili jednu vrstu analize koliko je koja škola napredovala ili nazadovala u odnosu na prethodnu godinu, kaže za RTVTK Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK.

Osnovna škola Richmond Park International koja se nalazi u Tuzli i ranije je bila u vrhu među 88 škola u Tuzlanskom kantonu. Ove godine su dospjevši na prvo mjesto sa svojih 186 učenika prestigli i mnogo veće škole.

– Mi kao škola smo različiti po mnogo kriterija. Kod nas je 80% nastave na engleskom jeziku. Na bosanskom je 20%. S tim da čitav nastavni plan Tuzlanskog kantona pokrivamo, ali imamo i 30% dodatnih nekih aktivnosti koje smo uklopili u taj kurikulum, naglašava Nedžad Konjić, nastavnik geografije u tuzlanskoj školi Richmond Park International.

Učenici ove škole aktivni su i na domaćim i međunarodnim takmičenjima što donosi najveći broj bodova u rangiranju Pedagoškog zavoda.

Rezultati sa takmičenja, kao i veliki broj različitih vannastavnih aktivnosti koje se odvijaju za vrijeme nastave, ali i tokom raspusta, osigurali su i Behram-begovoj medresi prvo mjesto među srednjim školama u Tuzlanskom kantonu.

– Riječ je o tome da smo mi na takmičenjima koje organizira Pedagoški zavod osvojili 18 prvih mjesta. To je jedan od najboljih rezlutata ikad. Iz svih nastavnih predmeta na takmičenjima smo imali po jedno od prva tri mjesta što nam je kasnije omogućilo da smo bili zastupljeni na federalnom i na državnom, a također smo imali predstavnika Bosne i Hercegovine na međunarodnom takmičenju iz fizike, kaže Fuad Imširović, pomoćnik direktora u Behram-begovoj medresi.

Prema aktuelnom rangiranju među srednjim školama odmah iza Medrese je Mješovita srednja škola Gračanica, a na trećem mjestu Srednja škola Richmond Park International. Osim istoimene osnovne škole, u sami vrh među osnovnim školama plasirale su se Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Gradačac i Osnovna škola Đurđevik, Živinice.