Najavljene obilne padavine, moguće izlijevanje rijeka i u TK

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period 09.06. – 12.06.2022.

Kako se navodi, na većini hidroloških stanica prognozira se blagi porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH. Značajniji porast očekuje se na slivovima Sane, Usore i Spreče. Bujični vodotoci na kojima može doći do povećanja vodostaja u ovom periodu su na području sliva rijeke Sane.

U narednih 3-5 dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

Gornjeg i srednjeg toka rijeke Sane,

Donjeg toka rijeke Usore,

Gornji tok rijeke Spreče.

Obavještenje o prognozni vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina: Sanski Most, Ključ, Tešanj, Usora, Doboj Jug te Živinice