Najava događaja: “Obrazovanje i turizam” na Ekonomskom fakultetu u Tuzli

Pod pokroviteljstvomUSAID-a , Ministarsva trgovine, turizma i saobraćaja TK i BiH Telekoma d-.d. Sarajevo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 6.decembra 2022.godine održati će se važan događaj po nazivom „Obrazovanje i turizam“.
Cilj ovog događaja je najava podnošenja aplikacije Ekonomskog fakulteta za TedQ ual certifikat kod Svjetske turističke( WTO).Pored toga u okviru događaja promovisati će se dva studijska programa Univerziteta u Tuzli koja se izvode na Ekonomskom i Prirodno-matematičkom fakultetu i to „Menadžment i turizam“ i „Turizmologija“, respektivno.
Kao važan dio događaja Fakulteta organizuju se i panel diskusije na temu“Strategija razvoja turizma TK i uloga obrazovnih institucija“.
Duška REBIĆ