Nabavka namirnica od milion KM za robne rezerve TK

S obzirom da je Vlada Tuzlanskog kantona Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2022. godinu predvidjela dodatnih milion KM za potrebe nabavke artikala za potrebe robnih rezervi, na sjednici Vlade TK u ovoj sedmici donesene su odluke o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi TK za period 2022. godinu, kao i Plana robnih rezervi TK za period 2020 – 2024. godina.

Ovim je Direkciji omogućeno da nabavi određene količine esencijalnih namirnica za potrebe robnih rezervi Tuzlanskog kantona.