Na registru boračko-invalidske zaštite oko 20.000 korisnika iz TK

U registru boračko-invalidske zaštite Federacije BiH je najveći broj ratnih vojnih invalida i porodica poginulih. Pristup spiskovima imaju i predstavnici kantonalnih i lokalnih boračkih predstavnika, te će se moći prijavljivati eventualne nepravilnosti. Svako ko bude podnio zahtjev za ostvarivanje bilo kakvih prava morat će donijeti karton o tome šta je dosad dobio od države.

Kako je kazao ministar za boračka pitanja TK Fahrudin Skopljak, u registru se nalazi oko 20.000 pripadnika sa Tuzlanskog kantona.

– Oko 10.000 korisnika porodične invalidnine iz reda porodica šehida i poginulih boraca, 8.000 korisnika lične ratne vojne invalidnine i oko 400 dobitnika najviših ratnih priznanja – istakao je Skopljak.

Ovo je, kako ističe, prvi korak u uspostavljanju registra i uskoro će biti uspostavljen registar svih pripadnika oružanih snaga.

Boračke organizacije su zadovoljne uspostavljenjem zajedničkog registra ali smatraju da bi ovaj spisak trebalo proširiti i imenima demobilisanih boraca, koji do sada nisu prošli nijednu reviziju.

U februaru će predstavnici federalnog ministarstva za boračka pitanja posjetiti Tuzlanski kanton, te će nadležne u ovom kantonu obučiti na koji način se trebaju korisiti ovim registrom, unositi podatke i eventualne izmjene.

(Nezavisni.ba)