Na području TK izdato preko 180 hiljada elektronskih zdravstvenih legitimacija

Četiri mjeseca, koliko traje proces uvođenja integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području TK  izdato je preko 180 hiljada elektronskih zdravstvenih legitimacija, odnosno oko 50 posto u odnosu na  ukupan broj korisnika zdravstvenog osiguranja. Oko pet hiljada elektronskih zdravstvenih legitimacija još čeka na izradu, a od dana podnošenje zahtjeva potrebno je da prođe deset dana do izrade elektronske zdravstvene legitimacije.

„Svi  oni koji su podnijeli zahtjeve za izdavanje el. knjižica do 25. oktobra, svoje el  legitimacije mogu preuzeti od ponedjeljka 7 .novembra u TC Sjenjak kada je riječ o osiguranicima sa područja  grada Tuzla, a sva ona osigurana lica  prema mjestu prebivališta u našim poslovnicama na području TK“ rekao je Riad Kurtalić, viši stručni saradnik za odnose sa javnošću ZZO TK

Kako bi za korisnike zdravstvenog osiguranja iz Tuzle olakšali proces izdavanja elektronskih zdravstvenih legitimacija, ali i drugih usluga zdravstvenog osiguranja, u oktobru je Zavod zdravstvenog osiguranja TK ponovo otvorio poslovnicu  u TC Sjenjak.

„Tada smo rekli da sva osigurana lica koja treba da podnesu  zahtjev i preuzmu legitimaciju da to mogu uraditi u tim prostorima, a i naravno ostavili smo opciju da se zahtjevi još uvijek mogu podnijeti i u poslovnici u  sjedištu Zavoda ali se preuzimanje vrši isključivo u prostorijama Tržni centar Sjenjak „ dodao je Riad Kurtalić, viši stručni saradnik za odnose sa javnošću ZZO TK

Kada je u pitanju uplata premija zdravstvenog osiguranja, ona se kao i ranije vrši u poštama i bankama. Međutim, osiguranici koji još uvijek koriste papirnu zdravstvenu knjižicu moraju nakon uplate doći u poslovnicu Zavoda za aplikaciju premije, dok oni koji posjeduju elektronsku knjižicu više nemaju ovazu dolaziti u zavod zbog njene aplikacije.

„Ukoliko posjeduje elektronsku legitimaciju, automatski se povlači  preko JMBG u karton osiguranog lica i i osigurano lice nema potrebe da aplicira tu premiju. Od naredne godine osiguranici će vršiti  uplatu premije osiguranja ali neće morati dolaziti u prostorije da apliciraju nego će se automatski povlačiti „ zaključio je Riad Kurtalić, viši stručni saradnik za odnose sa javnošću ZZO TK

Kako navode iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK u poslovnice Zavoda dolazit će samo one osobe koje su oslobođene participacije, jer moraju dostaviti dokaz o statusu kako bi bilo oslobođeni od plaćanja participacije za zdravstveno osiguranje.

Iz Zavoda podsjećaju da će stare zdravstvene knjižice važiti do kraja 2023. godine.

Kada je riječ o kompletnom procesu uvođenja integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području TK, do sada je realizovano četiri od ukupno pet koraka. Realizovane su e legitimacije, e  karton, e recept, i izdavanje recepata za ortopedska pomagala za sve osiguranike Tuzlanskog kantona. Kako bi se kompletirao integrisani zdravstveni sistem potrebno je još realizovati i e laboratoriju. Iako svjesni da se uvijek dešavaju problemi, sistem se do sada pokazao funkcionalnim, a do kraja godine trebao bi zaživjeti punim kapacitetom, navode iz Zavoda.

 

(rtvslon)