MUP TK: Počela kampanja “HODAJ OPREZNO – VOZI SIGURNO”

Uprava policije MUP TK-a u cilju realizacije jednog od strateških ciljeva, koji se odnosi na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i povećanje stepena sigurnosti učesnika u saobraćaju, počinje Kampanju pod nazivom „HODAJ OPREZNO – VOZI SIGURNO“.

Višemjesečna Kampanja, koja će trajati od mjeseca marta do decembra 2022.godine, ima za cilj povećanje stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju s fokusom na pješake, kao najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju, a posebna pažnja biće usmjerena na zaštitu djece-maloljetnika, odnosno kontrolu poštivanja saobraćajnih propisa u blizini odgojno-obrazovnih ustanova.

U okviru Kampanje „HODAJ OPREZNO – VOZI SIGURNO“, policijski službenici će, u narednom periodu, poduzimati preventivno-represivne mjere na kontroli poštivanja saobraćajnih propisa koji se odnose na obaveze vozača prema pješacima i kretanje pješaka.

Takođe, planske aktivnosti, obuhvataju edukativna predavanja učenicima iz oblasti saobraćajnih pravila, saradnju sa nastavnim osobljem, saradnju sa predstavnicima gradskih i općinskih službi, kao i duge mjere koje imaju za cilj podizanje  nivoa opće saobraćajne kulture svih učesnika u saobraćaju.