Multitasking negativno utiče na organizam

U toku svakog dana dešava nam se da izvodimo dvije ili više radnji, tzv. multitasking. Te aktivnosti, na primjer, mogu da obuhvataju korištenje telefona tokom vožnje automobila, ili slušanje muzike kada učimo itd. Istovremeno obavljanje više aktivnosti ima svoje prednosti, ali i mane.

S jedne strane, možemo više radnji ili zadataka odjednom uraditi, dok, s druge strane, može doći do (pre)opterećenosti našeg kognitivnog sistema. Tako, ako vozimo automobil i koristimo telefon, može doći do smanjenja intenziteta pažnje za čak 35 odsto, dok slušanje muzike uz učenje gradiva koje zahtijeva veću koncentraciju može otežati njegovo usvajanje. Generalno, kada pokušavamo da uradimo više zadataka odjednom, dolazi do povećavanja broja grešaka i potrebno je više vremena da bi se zadaci izvršili. Pojedini istraživači sugerišu da multitasking može smanjiti našu produktivnost i do 40 odsto. Ako se često prebacujemo sa zadatka na zadatak, nismo dovoljno koncentrisani na jednu aktivnost te nam je potrebno određeno vrijeme da usmjerimo našu pažnju s jednog toka svijesti u drugi.

Medijski multitasking je specifična podvrsta multitaskinga koja može da utiče negativno na naše performanse. Često, kad nešto radimo, istovremeno koristimo medijske uređaje poput telefona, računara, televizora, što predstavlja medijski multitasking. U eksperimentu, u kome je jedna grupa studenata pisala SMS-ove tokom predavanja, dok je druga grupa morala isključiti mobilne telefone, utvrđeno je da su studenti koji nisu slali poruke postizali znatno bolje rezultate na kvizu znanja poslije predavanja, u odnosu na studente koji su koristili mobilni telefon tokom predavanja. Takođe, jedna studija je pokazala da su osobe, koje su često upotrebljavale ovu vrstu multitaskinga, postizale lošije rezultate na testovima pažnje.

S druge strane, multitasking ne posjeduje samo loše strane. Na primjer, ljudi koji koriste odjednom više oblika medija ili vrsta tehnologije mogu bolje integrisati vizuelne i auditivne informacije. U jednom od eksperimenata ispitanici su dobili zadatak vizuelnog pretraživanja bez zvuka i sa zvukom koji pokazuje kada predmet promijeni boju. “Hronični” multitaskeri su se bolje pokazali u pretrazi kada je i zvuk prezentovan, što ukazuje na činjenicu da su bili vještiji u integraciji dva izvora senzornih informacija.

Multitasking je fenomen koji je prisutan u svakodnevnom životu čovjeka, koji može negativno da utiče na organizam. Da bismo sačuvali svoje zdravlje neophodno je da, kad god je to moguće, obavljamo jedan po jedan zadatak jer ćemo tako smanjiti nivo stresa, ali i povećati efikasnost, zbog čega ćemo se osjećati produktivnijim.