Mulać: Inicirat ćemo donošenje zakona o klizištima

Oko četvrtine površine Tuzle i sedam posto ukupne površine Tuzlanskog kantona ugroženo je klizanjem terena. Stoga je Grad Tuzla razvio sistem ranog upozoravanja na aktiviranje klizišta. Pored mapiranja svih klizišta uspostavljen je katastar klizišta te tzv. geoalarm, koji definiše kritične količine padavina na aktiviranje klizišta i pojavu ostalih geoloških procesa, istakao je Miralem Mulać, šef Odjeljenja za upravljanje rizicima od katastrofa u Civilnoj zaštiti Grada Tuzla, gostujući u Dnevniku 2 Federalne televizije.

“Kritične količine padavina koje aktiviraju žuti geoalarm su 35 do 50 litara po metru kvadratnom u toku 24 sata, ili u roku jednog sata. Narandžasti geoalarm se aktivira između 50 i 70 litara po metru kvadratnom, a crveni na preko 70 litara po metru kvadratnom”, pojasnio je Mulać.

Kaže kako se ovaj geoalarm odnosi na teritorij Grada Tuzla, ali se može primijeniti na cijeli Tuzlanski kanton.

“Mi smo slučajeve intenzivnog aktiviranja imali 2001, 2010. i 2014. godine, kada smo imali preko 2.100 klizišta samo na području grada”, podsjetio je Mulać.

Na cijelom Tuzlanskom kantonu registrovano je preko 6.300 klizišta, na području Grada Tuzle 2.117. Ona zahvataju površinu 16,5 posto teritorija Grada. Detektovano je još oko 2.000 hektara, odnosno 6,5 posto teritorija koji je potencijalna lokacija za razvoj novih klizišta.

Zato je, ističe, potrebno sistemsko praćenje i provođenje odgovarajućih nestrukturalnih i strukturalnih mjera.

“Nestrukturalna mjera bi bio sistem ranog upozoravanja, razvoj geoalarma, jedinog u Bosni i Hercegovini, pa i u regiji, a strukturalna bi bilo podizanje svijesti građana, donošenje zakonske regulative, striktno poštivanje prostorno-planske dokumentacije, jer sva klizišta koja su mapirana na području Grada Tuzle su unesena u prostorni plan Grada”, kazao je Mulać.

Poručio je kako će Grad Tuzla iniciratiti da se barem na nivou entiteta donese zakon o klizištima, koji bi tačno propisao kako određeni subjekti u određenim procedurama trebaju reagovati prije pojave klizišta. Potrebno je, dodaje, i na nivou države, Federacije, ali i na lokalnom nivou donijeti strategiju za smanjenje rizika od klizišta.

Pojasnio je i da građani, u slučaju da primijete aktiviranje ili reaktiviranje klizišta, trebaju pozvati Civilnu zaštitu na broj 121. Stručni ljudi će nakon toga izaći na teren i procijeniti stanje.