Mreža aktivnih zajednica: Javni poziv mjesnim zajednicama u TK

Mreža aktivnih zajednica, otvorila javni poziv upućenim mjesnim zajednicama sa područja Tuzlanskog Kantona za pristup Mreži. Priključivanjem Mreži, zajednice imaju mogućnost da rade na razvoju svoje zajednice a cjelokupan rad se zasniva u nekoliko segmenata:

– Podršku u provedbi modela ABECEDA ORGANIZIRANJA

– Jačanje kapaciteta  lidera i aktivnih građana u oblasti organiziranja zajednice

– Poticanje saradnje i razmjene iskustava među zajednicama članicama Mreže

– Pristup Fondu za aktivne zajednice

Rok za dostavljanje prijava 20.februar 2022.

Poziv je otvoren za sve mjesne zajednice sa područja TK pri ćemu će prednost pri odabiru imati:

– Područja u kojima već postoji osnovna saradnja ili preduslovi za stvaranje trajnih partnerstava između savjeta MZ, javnih institucija, udruženja i neformalnih grupa građana i/ili gdje su lideri iz ovih organizacija/institucija spremni da zajednički rade na jačanju tih partnerstava za dobrobit stanovnika i unapređenje uslova življenja.

– Mjesne zajednice koje su suočene sa problemima i kojima prijeti rizik od društvene isključenosti (npr. nepovoljna socijalna i finansijska situacija stanovnika; velika udaljenost od centra općine/grada i nedostupnost javnih usluga i servisa; veliki broj stanovnika ugroženih kategorija; nerješena osnovna infrastruktura i životna pitanja kao što su snabdijevanje pitkom vodom, strujom, zdravstvene usluge, dostupnost obrazovnih insititucija….)

– Područja u kojima lideri iz različitih sfera života žele da razvijaju zajedničku viziju razvoja i uključuju sve predstavnike građanskih grupa a posebno mlade i žene u planski razvoj zajednice kroz zajedničke edukacije, sastanke i pokretanje i vođenje akcija.

Aplicirati mogu zajednice u kojima postoji inicijalni aktivizam građana i aplikaciju mogu podnijeti zajednički predstavnici minimum tri subjekta/ organizacije/ institucije koje su spremne na međusobnu saradnju i provedbu modela organiziranja kroz članstvo u Mreži aktivnih zajednica.

Akteri tj. subjekti u zajednici mogu biti: savjet/ vijeće MZ, škola, društveni dom, udruženja građana, omladinska udruženje, ambulanta, aktivne neformalne grupe građana i sekcije.

KORAK 1: Pozivaju se akteri u zainteresovanim zajednicama da se jave na email: maztuzla@gmail.com radi preuzimanja pristupnog formulara

KORAK 2: Popunjen formular zainteresirane zajednice trebaju da dostave najkasnije do 20.02.2022. putem e-maila na adresu maztuzla@gmail.com

KORAK 3: Potpisanu i ovjerenu tvrdu kopiju popunjenog obrasca dostaviti lično ili poštom na adresu 2. Tuzlanske brigade 60, 75 000 Tuzla sa naznakom  ̋Prijava za članstvo u Mreži aktivnih zajednica ̋.

KORAK 4: Prisustvovati na dvodnevnom treningu ‘Abeceda organiziranja zajednice’ (minimalno 2 osobe iz zajednice). Trening će se organizirati vikend nakon završetka roka za prijave.

Pristigle prijave će razmatrati Upravni odbor Mreže aktivnih zajednica koji donosi odluku o Prijemu zajednica u uslovno članstvo.

Zajednice u Uslovnom članstvu prolaze proces učlanenja uz podršku Tima mentora MAZ-a. Konačnu odluku o prijemu novih zajednica u članstvo Mreže aktivnih zajednica Upravni odbor će donijeti tokom mjeseca marta 2022.

Više detalja o samom pozivu možete pogledati na: https://maz.ba/view-more/poziv-nbsp-mjesnim- zajednicama-tk-za-pristup-mrezi-aktivnih-zajednica/135 ili možete kontaktirati Mrežu aktivnih zajednica na: maztuzla@gmail.com ili 035 257 455.