Moguće pomjeranje početka ograničenja kretanja na području FBiH

Nova sedmica pred nama donosi i nove sastanke.

Premijera Federacije će razgovarati s kantonalnim premijerima i ministrima zdravstva, a ponovo će se okupiti i članovi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Očekuje se sinhroniziranje aktivnosti i pronalazak najboljeg modela za nabavku vakcine za građane Federacije. Do sada nije bilo uspjeha, vakcine i dalje nisu naručene. Nezvanično, zbog poboljšane epidemiološke situacije, federalni Krizni štab predložit će Vladi Federacije ublažavanje mjera, odnosno pomjeranje početka ograničenja kretanja, sa 21 na 23 sata. (FTV)