Mljekari TK traže povećanje podsticaja

Mljekari TK traže povećanje podsticaja

Povećanje cijena goriva, đubriva, koncentrovane hrane, moglo bi dovesti do značajnog smanjenja proizvodnje mlijeka na području našeg kantona, koja do sada na godišnjem nivou iznosi oko 30 miliona litara. Kako bi prebrodili ovu tešku situaciji mljekari sa područja Tuzlanskog kantona, traže pomoć prije svega sa federalnog nivoa.

“Najveći problem naš je poskupljenje koncentrtaa , repromaterijala nismo imali neke prinose prošle godine zbog suše i nemamo dovoljno hrane da ishranimo tu stoku, potrebna nam je pomoć i katonalnog i federalnog ministarstva. ” kaže Eldin Glibanović, predsjednik Grupacije mljekara TK, pri KPK Tuzla

“Mi ćemo u saradnji sa našim kantonalnim ministrom da uputimo zajednički prijedlog podsticaja i mjera koje će biti u 2022. godini, a koji će odgovarati proizvodnjama koje mi na našem kantonu radimo” istakao je Suad Selimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju KPK Tuzla

Dogovoreno je da se traži povećanje podsticaja po litru mlijeka sa sadašnjih 0,26, odnosno 0,28 na 0,35 za fizička lica i 0,40 za obrte. Takođe zatraženo je da se sve nadležne institucije od općinskih/gradskih, kantonalnih do federalnih uključe u pravac koji će doprinijeti razvoju, a ne samo subveniconiranju ili pokrivanju neodržive proizvodnje. Razgovarano je i o zakupu poljoprivrednog državnog zemljišta, koje je važan segment u proizvodnji mlijeka.

” Znamo da je u proteklom periodu bilo dosta manipulacija i dosta sumnjivih radnji oko dodjele tog zemljišta, ali nadao se da ćemo ispraviti te greške i tražit ćemo od ministarstva da se objavi javno  lista svih parcela koje se daju u zakup i da se poštenim nadmetanjem te parcele dodojele poljoprivrednim proizvođačima” rekao je Suad Selimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju KPK Tuzla

Mljekarima sa područja Tuzlanskog kantona prezentiran je i Javni poziv EU, odnosno Fonda za razvoj. Putem ovog poziva moguće je dobiti grant sredstva u iznosu od 20 do 200 hiljada. Aplicirati mogu svi koji se žele profesionalno baviti poljoprivrednom proizvodnjom, a javni poziv otvoren je do 31. januara