Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK: Objavljena lista kandidata za podršku povratku prognanih lica

Komisija za odabir i predlaganje korisnika grant sredstava sa pozicije ”Podrška povratku prognanih lica” imenovana rješenjem Ministra za rad socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije ”Podrška povratku prognanih lica”.

Izabrana su 34 korisnika iz TK i područja RS-a.

Nakon završenog postupka po žalbama, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona će sa korisnicima zaključiti ugovor o donaciji finansijskih sredstava na ime održivog povratka za povratnike-fizička lica na području općina Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Kantona a vratila se u svoja prijeratna prebivališta.

Listu kandidati koji su prošli na javnom pozivu pogledajte OVDJE.

(Nezavisni.ba)