Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK objavilo kriterije: 330 hiljada KM za Podršku mladima

Vlada TK utvrdila je uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima. Za realizaciju pet predviđenih oblika podrške planirano je ukupno 330.000 KM. Sredstva su namijenjena za subvencioniranje stambenih kredita za mlade, subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama, za podršku radu omladinskih udruženja, jačanje omladinskog poduzetništva i rad vijeća mladih u TK.