Mikrokreditne organizacije u FBiH bilježe blago poboljšanje

Analizirajući izvještaje mikrokreditnih organizacija (MKO) zaključno sa 31. martom ove godine može se zaključiti da njihovo poslovanje u Federaciji BiH bilježi blago poboljšanje u odnosu na kraj 2016. godine.

Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH, bilansna suma u prvom kvartalu ove godine iznosi 442,3 miliona KM i za 2,1 milion KM je veća u odnosu na stanje prošle godine. Kreditni portfolio je povećan za dva posto uz neznatno pogoršanje pokazatelja kvalitete. Također je ostvaren i realan rast zaposlenih (tri posto), kapitala (dva posto), dok su se obaveze po uzetim kreditima zadržale na približno istom nivou u posmatranom periodu.

Ukupni bruto krediti MKO, kao najznačajnija stavka aktive, sa krajem marta ove godine iznosili su 384,1 milion KM i čine 87 posto ukupne aktive MKO, te su veći za dva posto u odnosu na kraj prethodne godine, dok su neto krediti iznosili 380,5 miliona KM i veći su za dva posto u odnosu na stanje na kraju 2016. godine.

Mikrokreditiranje je najvećim dijelom usmjereno na kreditiranje poljoprivrede (33 posto), stambenih potreba (20 posto) i ostalog (20 posto), te se većim dijelom odnosi na dugoročne kredite fizičkim licima.

Mikrokreditne organizacije smanjile su efektivnu kamatnu stopu na ukupne mikrokredite, pa su tako, na kraju prvog kvartala 2017. godine, prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na ukupne kredite u mikrokreditnom sistemu iznosile 24,90 posto, te su u odnosu na četvrti kvartal 2016. godine, ostvarile pad od 0,74 procentna poena.

U poređenju s krajem 2016. godine, mikrokreditni portfolio u prva tri mjeseca 2017. bilježi rast od dva posto (6,2 miliona KM), ali iskazuje blago pogoršanje pokazatelja kvaliteta aktivnog kreditnog portfolija.

U informaciji o mikrokreditnom sistemu FBiH 31. marta 2017. koju je sačinila Agencija za bankarstvo FBiH se navodi da je na nivou mikrokreditnog sistema u FBiH ostvaren pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 4.401.000 KM, što je za 1.128.000 KM ili 34 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.