Međunarodni Podunavski psihijatrijski simpozij ovaj vikend u Tuzli

Međunarodni 30.Podunavski psihijatrijski simpozij se održava  u Tuzli sa temom Međunarodne klasifikacije bolesti i uzroke smrti 11 revizije u kontekstu kreativne farmakoterapije u psihijatriji.
Organizator simpozija je Podunavska Psihijatrijska Asocijacija u saradnji sa Međunarodnom akademijom nauka i umjetnosti BiH, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i udruženjem psihijatara iz BiH i Hrvatske.Na Međunarodnom 30 simpoziju održati će se brojna predavanja, ali i edukacije i škola mladih kadrova.
Prema riječima predsjednika Organizacionog odbora prof.dr.Izeta Pajevića, u okviru simpozija promovisati će se knjiga koju smo mi psihijatri uradili , u kojoj dominiraju psihijatrijske bolesti , koju smo preveli na bosanski jezik, a nadamo  se da će se to proširiti i na ostale grane medicine. Pored toga razgovarati ćemo kako ovu klasifikaciju prenijeti u praksu i kako farmakoterapiju prilagoditi onome što nam donosi ova klasifikacija, pojasnio je prof.dr. Pajević.
U narednih 30 godina knjiga uvodi u klasifikaciju psihijatrijske poremećaje u 11 revizija od januara ove godine je osnovni alat u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika i obavezujuća u pacijenata. Očekuje se da će je akademska zajednica prevest i službeno objaviti u našoj državi na sva tri konstutivna jezika.
Od prvog januara sljedeće godine u cijelom svijetu će biti način kako se raspoznaju bolesti u cijeloj medicini, a mi smo izdvojili naš dio istakao je prof.dr. Mevludin Hasanović, neuropsihijatar.
Kako je istakao prof.dr. Ervin Alibegović, pomoćnik direktora za nastavu i naućnoistraživački rad UKC Tuzla pridaje se značaj kroz edukacije i škole mladih kadrova kroz školu kreativne psihofarmokološke terapije.
Kako je izjavio prof.dr. Osman Sinanović, specijalista neuropsihijatrije, ono što će se kroz ovaj kongres provlačiti kroz niz predavanja je da imamo ispred sebe pacijenta, a ne bolest jer mi često liječimo bolest,  a  ne tretiramo pacijenta.U farmakoterapiji kreativnost je bitna ako je oslonjena na samog pacijenta.
Međunarodni skup u gradu je veliki događaj, a okupiti će veliki broj predavača iz regije i BiH, psihijatrija je klinička bolest , sa psihološkim aspektom bave se neki psihijatri , ali imamo i domaće predavače i školu da se pogleda kako se liječe uživo bolesnici,  pojašnjava prof.dr.Osman Sinanovć.
Na Međunarodnom 30 .Podunavskom psihijatrijskom simpoziju će se predavanja održati u petak i subotu na engleskom jeziku, a u nedelju će biti na bosanskom jeziku, a bit će omogućeno online praćenje predavanja, ističu organizatori.

Učesnici Simpozija su iz Švicarske, Njemačke,Velike Britanije,Austrije, Turske, Mađarske, Hrvatske i BiH.
Promocija knjige „Uvod u klasifikacije psihijatrijskih poremećaja U MKB-11 će se održati u petak 28.10 2022 .u hotelu Salis.Promotori knjige su:Osman Sinanović, Miro Jakovljević, Esmina Avdibegović, Ahmed Pajević, a događaj će moderirati Izet Pajević.

Duška REBIĆ