Krizni štab Ministarstva zdravstva TK: Rad ugostiteljskih objekata ograničiti do 23h

Imajući u vidu aktualnu epidemiološku situaciju na području Tuzlanskog kantona Krizni štab Ministarstva zdravstva je zatražio od gradova i općina na području Tuzlanskog kantona da izmijene odluke o komunalnom redu, radnom vremenu objekata ili drugih akata kojim je regulisano radno vrijeme objekata u gradu/općini. Zatraženo je da se radno vrijeme ugostitelja ograniči do 23.00 sata, odnosno da se u budućnosti usklađuje sa naredbama nadležnih kriznih štabova.

Također, od gradskih i općinskih inspekcija je zatraženo da, u saradnji sa policijskim upravama/stanicama i kantonalnom inspekcijom, aktivno učestvuju u kontroli rada ugostiteljskih objekata i pridržavanja svih naredbi i preporuka koje su na snazi.

Od policijskih uprava/stanica, gradskih/općinskih inspekcija je zatraženo i da reaguju na najave o organizaciji predizbornih skupova, te da u slučaju kršenja važećih naredbi i preporuka kriznih štabova postupaju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Krizni štab je od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i gradskih/općinskih sanitarnih inspekcija zatražio i da vrše kontinuirani nadzor sprovođenja mjera unutar poslovnih subjekata, sredstava javnog prijevoza, upravnih organa općina/gradova i kantona, te ostalih organizacionih jedinica.

Od Rektorata Univerziteta u Tuzli i privatnih univerziteta i fakulteta da Kriznom štabu Ministarstva zdravstva TK u roku od 7 dana dostave krizne planove fakulteta i akademija, te je Univerzitetu u Tuzli i Ministarstvu obrazovanja i nauke TK preporučeno da organizaciju praktične nastave u zimskom semestru, odnosno prvom polugodištu usklade sa trenutnom epidemiološkom situacijom.

(RTV7)