Korak bliže do uvođenju e-recepta, na snazi još jedna Uredba

U nizu odluka koje je Vlada TK nedavno donijela kao preduslove za informatizaciju zdravstvenog sistema, te uvođenje e-recepta, na posljednjoj sjednici je donijela i Uredbu kojom se utvrđuje ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Utvršen je obim, način i postupak ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala iz Jedinstvene liste ortopedskih i drugih pomagala.