Kontroliše li inspekcija gradilišta i kolike su kazne za poslodavce koji se nepridržavaju propisa?

Visoke temperature, neadekvatna oprema, ne obustavljanja rada čaka i u najtoplijem djelu dana samo su neki od problema sa kojima se svakodnevno susreću građevinski radnici na radilištima širom Bosne i Hercegovine. Nažalost, nemaju mnogo izbora jer je za veliki broj njih to jedini izvor prihoda i tako obezbjeđuju egzistenciju sebi i svojoj porodici.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je, u skladu sa odredbom člana 9. stav 5. Zakona o zaštiti na radu, dalo poslodavcima preporuke da, usljed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije BiH, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika.

Preventivne mjere nalaže i Zakon o zaštiti na radu, a mjere zaštite donosi poslodavac svojim internim aktom.

U skladu sa odredbama člana 23. Zakona o zaštiti na radu (“Sl. novine FBiH”, br. 79/2020) poslodavac je dužan svojim internim aktom o zaštiti na radu utvrditi organizaciju provođenja zaštite na radu, pravila prevencije i zaštite, poslove sa povećanim rizikom, poslove na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena, način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom i drugih radnika, sredstva i opremu lične zaštite koja pripadaju radniku, te prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu i drugih radnika u ovoj oblasti, kao i druga pitanja od značaja za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

Samostalni sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH je apelovao na nadležne institucije da se aktivno uključe u rješavanje problema sa kojima se suočavaju građevinski radnici. Kažu da rad u građevinarstvu nije potpuno organizovan u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

“Nažalost svjedočimo sve češćim povredama radnika na radilištima naročito u sektoru građevinarstva i to najčešće sa smrtnim ishodima. Ova pojava ukazuje da rad u građevinarstvu nije potpuno organizovan u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, te da se nisu preduzele potrebne preventivne mjere kako to nalaže Zakon o zaštiti na radu. Ukazujemo na veliku odgovornost poslodavaca, ali i nadležnih inspekcija koje nedovoljno kontrolišu organizaciju rada i uvjete pod kojima se rad organizuje u sektoru građevinarstva”, ističu iz Sindikata građevinarstva.

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su kazali za portal Akta.ba da svakodnevno vrše kontrole.

“Inspektori rada u oblasti zaštite na radu svakodnevno provode nadzore iz svoje nadležnosti nad gradilištima na području KS, a predmet kontrole su i elaborati o uređenju gradilišta kojima su poslodavci obavezni utvrditi mjere zaštite na radu. One se odnose i na osiguranje obaveznih sredstava lične zaštite, kvalitetnog obezbjeđenja radnog mjesta, odnosno uslova rada, ograničenje radnog vremena, osvježavajuće napitke i slično”, kazala nam je portparolka Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, Vildana Brdarić.

Nema prijava Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS na kršenje preporuka

Na teritoriji Federacije BiH na snazi su i dalje preporuke Federalnog ministarstva rada i socijalne politike poslodavcima u FBiH, koje su donesene u cilju zaštite zdravlja zaposlenika, odnosno sprečavanja štetnih posljedica po zdravlje radnika koje mogu biti izazvane visokim temperaturama.

“Od dana njihovog donošenja Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite nije imao prijava koje se odnose na navedene okolnosti, uz napomenu da za nepridržavanje izdatih preporuka novčane sankcije nisu propisane”, naglasila je Brdarić.

Novčane kazne za poslodavce do 15 000 KM

Preporuka poslodavcima je i da za vrijeme trajanja vremenskih neprilika omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima kao i odsustava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

“Važno je napomenuti i da je zakonsko pravo radnika da odbije da radi ako smatra da mu prijeti neposredna opasnost po život i zdravlje i dužan je da o tome odmah obavijesti svog neposrednog rukovodioca i/ili imenovanog radnika za zaštitu na radu, nadležnog inspektora rada i predstavnika radnika”, istakla je Brdarić.

Zbog nepridržavanja odredbi Zakona o zaštiti na radu poslodavcima mogu dobiti novčane kazne do 15.000 KM.

“U slučajevima kada je neposredno ugroženo zdravlje ili život radnika, inspektor može zabraniti rad na određenim poslovima ili cijelog gradilišta”, pojasnila je Brdarić.

Da li su sve ove mjere adekvatne za zaštitu radnika čiji su životi ugroženi pitanje je na koje je teško dati adekvatan odgovor.

“Krajnje je vrijeme da odgovorni, poslodavci i nadležne ustanove, preduzmu potrebne mjere i radnje kako bi se preventivno djelovalo i spriječile tragedije”, poručili su iz Samostalnog sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH.