Kongres Ljekarske komore FBiH sa temom “Medicinsko pravo“ od 11. do 13.novembra u Tuzli

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održati će II.Kongres Ljekarske komore FBiH sa međunarodnim učešćem i otvoren je za svezainteresovane ljekare i pravnike u BiH i regiji.
Kongres se održava pod pokroviteljstvom Federacije zdravstva i Univerziteta u Tuzli, te  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Kongres su prepoznali i podržali i Parlament Federacije BiH, Skupština i Vlada TK i Ministarstvo zdravstva TK .U rad na organizaciji Kongresa aktivno su ukuljučeni uposlenici Fereralnog ministarstva zdravstva koji su temu i cilj Kongresa ocijenili izuzetno značajnom za nastavak reforme zdravstvenog sustava u Federaciji , ali i približavanju evropskim integracijama, ističu iz Komore.
Svoje učešće za Kongres potvrdili su stručnjaci iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Kosova, ali i brojne vladine institucije.
Svečano otvaranje Kongresa je u petak 11.novembra u 13:30 sati u Amfiteatru 1.Medicinskog fakulteta u Tuzli.
Duška REBIĆ