Kolegi Skupštine TK dao podršku Vladi da donosi propise za TK iz nadležnosti Skupštine

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona je, zbog epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini,  odgodio do daljnjeg održavanje 22. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, te u cilju nesmetanog funkcionisanja rada izvršne vlasti Tuzlanskog kantona donio sljedeće zaključke:

  1. Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona, sukladno Ustavu Tuzlanskog kantona, daje punu podršku Vladi Tuzlanskog kantona da donosi propise koji su od vitalnog značaja za Tuzlanski kanton, a koje su iz nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona,najduže do 30 dana od dana donošenja ovog zaključka.
  2. Skupština Tuzlanskog kantona će po prestanku okolnosti koje su bile razlogza donošenje prethodnog zaključka, sve akte koje je donijela Vlada Tuzlanskog kantona iz nadležnosti Skupštine Tuzlanskog kantona, preispitatina prvoj narednoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.
  3. Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona traži od Vlade Tuzlanskog kantona da preispita i uvaži sve primjedbe vezane za Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za2020. godinu do usvajanja navedenog dokumenta na prvoj narednoj sjednici Skupšine Tuzlanskog kantona, te da poduzme sve aktivnosti u cilju zaštite zdravstvenog stanja na području Tuzlanskog knatona.
  4. Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantonahitno traži od Vlade Tuzlanskog kantona i JU UKC Tuzla da sva raspoloživa novčana sredstva usmjere u nabavku neophodne medicinske opreme.
  5. Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona se stavlja na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite Tuzlanskog kantona u punom kapacitetu, a u cilju poduzimanja aktivnosti za efikasniji rad.
  6. Zadužuje se Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona da pod hitno prisupe izradi izmjena Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona u dijelu koji se odnosi na stvaranje mogućnosti održavanja sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona elektronskim putem, te da u roku od 5 dana dostave prijedlog izmena i dopuna Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona u cilju stvaranjamogućnosti održavnja elektronskih sjednica.