Koalicija za bolju zaštitu radničkih prava: Informacija o zakonima i drugim propisima u FBiH

Protekla 2020. godina obilježena je pandemijom COVID -19.

Mnoštvo propisa koji su doneseni u Bosni i Hercegovini, na svim razinama, u velikoj mjeri odnosili su se upravo na reguliranje stanja izazvanoga pandemijom corona virusa, odnosno ublažavanje posljedica pandemije i reguliranje načina života i rada u novonastaloj situaciji.

Značajno je istaknuti, da je u 2020. godini konačno usvojen Zakon o zaštiti na radu u Federaciji BiH, na kojem se radilo od 2012. godine.

Otvorena su razna pitanja i problematika u vezi sa zaštitom na radu i reguliranjem prava i obaveza radnika i poslodavaca u vezi sa uvjetima rada, procjenom rizika, uvođenje preventivnih mjera, donošenjem pojedinačnih propisa od strane poslodavaca i drugo.

Ekonomsko-socijalno vijeće u Federaciji BiH također je redovno održavalo svoje sjednice.

Ipak, teško je zaključiti da je dijalog socijalnih partnera  bio na zadovoljavajućoj  razini i dao očekivane rezultate.

Ovo naročito iz razloga što Vlada i Udruženje poslodavaca imaju prisnu saradnju i jedni drugima su potpora u upućivanju inicijative za izmjenu propisa, a koji su većim dijelom na štetu radnika, naročito radnika u realnom sektoru. Osim toga, sindikati rade u otežanim uvjetima.

Razjedinjeni bez međusobnog uvažavanja i razumijevanja s obzirom na specifičnosti svake grane, nemaju zajednički stav za djelovanje i pružanje značajnijeg otpora Vladi i Udruženju poslodavaca. Treću godinu zaredom imamo podijeljenost unutar Saveza samostalnih sindikata BiH, služba Saveza nije u funkciji što predstavlja dodatne probleme u radu sindikata.

Također i kroz rad ESVa primjećuje se solidarnost i međusobna podrška druga dva partnera, tako da sindikati ulažu dodatni napor u radu ESVa, nastojeći održati kontinuitet rada i dati adekvatan otpor i zaštiti interese radnika.

Početkom godine socijalni partneri, Vlada Federacije BiH, Udruženje poslodavaca FBiH i Sindikat, nastavili su sa realizacijom planiranih aktivnosti (iz 2019. godine).

Na sastancima Ekonomsko-socijalnog vijeća koji su održani u januaru i februaru 2020. godine,  na inicijativu predstavnika Sindikata razgovaralo se o utvrđivanje najniže plaće u Federaciji BiH i analiza prijedloga metodologije  o načinu  utvrđivanje najniže plaće za naredni period u skladu sa Zakonom o radu, kao i o zaključivanju Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH i granskih kolektivnih ugovora.

Također, socijalni partneri pokrenuli su pitanje izmjena i dopuna Uredbe o zapošljavanju  u javnom sektoru u Federaciji BiH, smatrajući da ista predstavlja prepreku adekvatne preraspodjele radnika unutar javnih kompanija.

Pojavom prvih klastera corona virusa u  Federaciji BiH i pogoršanja epidemiološke situacije, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o stanju  nesreće u Federaciji BiH 16.03.2020. (na 214. tematskoj proširenoj sjednici).

Na istoj sjednici Vlada je donijela niz preporuka za poslodavce i radnike s ciljem sprječavanja bolesti izazvane korona virusom i to: posebne mjere zaštite radnika, reorganizacija radnog vremena, omogućavanje rada od kuće, korištenje godišnjeg odmora, omogućavanje roditeljima malodobne djece do 10 godina, odsustvo sa posla jednom roditelju, u slučaju da oba roditelja rade, otkazivanje službenih puteva i većih sastanaka.

Također, usvojen je dokument “Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi-prijenos u zajednici”, a koji je prethodno usvojen na sjednici Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Donesene su i odluke i uredbe neophodne za blagovremeno djelovanje i osiguranje neophodnog financiranja u korištenju namjenskih sredstava (Odluka o odobravanju rasporeda i korištenja Federalnoj upravi civilne zaštite namjenskih prihoda iznad iznosa planiranih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020.; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća; Uredba o izmjeni Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine).

Na sjednici ESVa, koja je održana neposredno nakon proglašenja stanja nesreće,  19.3.2020. godine formiran je tim od predstavnika Vlade FBiH, Udruženja poslodavaca FBiH i Sindikata čiji je zadatak bio iznalaženja načina za ublažavanje posljedica pandemije korona virusa u sektoru rada. Predsjedavajuća radnog tima bila je ministrica Edita Đapo.

U vrijeme trajanja stanje nesreće u Federaciji BiH održan je kontinuitet dijaloga između predstavnika Vlade, Poslodavaca i Sindikata.

Istina da su održavanje sjednica i konzultativnih sastanaka nametali predstavnici Udruženja poslodavaca s namjerom korištenja nastale situacije i ishitrenog donošenja izmjena i dopuna Zakona o radu i Zakona o vijeću zaposlenika, te donošenja drugih propisa u vlastitom interesu.

Vlada i Udruženje poslodavaca FBiH pokušali su nametnuti priču zaključivanja tripartitnog sporazuma kojim bi se “regulirala” prava i obaveze radnika za vrijeme pandemije što je suprotno Zakonu o radu. Kako prijedlog nije prihvaćen od strane predstavnika Sindikata, Vlada je nametnula prijedlog hitnog donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Vršen je veliki pritisak na predstavnike Sindikata, stavljajući ih u vrlo nezavidan položaj i uslovljavajući ih zaključivanjem granskih kolektivnih ugovora ukoliko ne prihvate dijalog u vezi sa izmjenom Zakona o radu.

Informacije o zakonima i drugim propisima u Federaciji BiH za 2020. godinu možete preuzeti OVDJE.

U nastavku možete pronaći dokument “Informacija u vezi sa donesenim propisima za vrijeme proglašenja i trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH” u kojem su pobrojani svi dokumenti doneseni od strane različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, a isključivo su vezani za reguliranje života i rada u pandemiji korona virusa, dokument preuzmite OVDJE.