Ko ima pravo na inzulinske pumpe i trakice za kontrolu šećera?

Posljednjih godina dijabetes prestavlja globalni zdravstveni problem, a trend rasta oboljelih poprimio je pandemijske razmjere. Dijabetes pogađa sve starosne skupine, a njegovo liječenje  je dugotrajno i skupo. S tim u vezi, Vlada TK i Zavod zdravstvenog osiguranja obezbijedili su sredstva za finansiranje trakica za penzionere i sufinansiranje nabavke inzulinskih pumpi za djecu i mlade koji su na terapiji inzulinom.

Vlada TK na jednoj od sjednica usvojila je novu listu ortopedskih pomagala kojom su obuhvaćene i trakice za kontrolu šećera. Pravo na besplatno korištenje ovih trakica imaju penzioneri koji koriste inzulinsku terapiju, a godišnje na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja mogu podići 150 komada, odnosno tri kutije od po 50 komada trakica.

„Da bi osigurana lica, odnosno penzioneri iskoristili to pravo oni će vršiti ovjeru recepata u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja TK prema mjestu prebivališta i na osnovu tih ovjerenih recepata oni će podizati trakice u ugovorenim apotekama na području TK. Naravno, oni će morati priložiti i ček od penzije kao dokaz da su penzioneri“, izjavio je za RTV Slon Riad Kurtalić, glasnogovornik Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Odlukom Kantonalne vlade Zavod zdravstvenog osiguranja sufinansira velikim dijelom i troškove nabavke inzulinskih pumpi namijenjenih prvenstveno djeci i osobama do 26 godina starosti koji se redovno školuju, a boluju od dijabetesa. Naime, broj djece koja oboljevaju od dijabetesa tipa 1 sve je veći, a prosječno u TK godišnje oboli 8 do 10 djece. Donacije su do sada bile jedini način da se nabave inzulinske pumpe s obzirom na njihovu visoku cijenu. Da bi bila inducirana inzulinska pumpa pacijenti moraju imati konzularno mišljenje Klinike za dječije bolesti ili Klinike za interne bolesti UKC –a Tuzla za osobe starosti preko 18 godina života.

„Za prvu aplikaciju mi učestvujemo sa iznosom od 5700 KM, a za zamjenu 3400KM za inzulinske pumpe i moram reći da je ovom novom listom to predviđeno, a da su kroisnici inzulinskih pumpi to pravo ostvarivali preko međunarodnih organizacija ili udruženja“, kazao je Kurtalić.

Većini djece sa dijabetesom potreban je tretman inzulinom. Godišnje djeca koja primaju inzulin dobiju 1825 uboda injekcijom, ne računajući kontrolne preglede i nalaze krvi. Upotrebom inzulinske pumpe broj uboda smanjen je na 185 godišnje. Pumpa je veličine mobitela, a omogućava kontinuiranu infuziju inzulina i brojne prednosti u liječenju piše RTV Slon.