Klub Bošnjaka traži smanjenje koeficijenta za funkcionerske plate

Klub Delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH uputio je u proceduru zaključak kojim se nalaže Vijeću ministara BiH da sačini i dostavi PSBIH na razmjatranje i usvajanje prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama i institucijama BiH kojim će se umanjiti za 12,4 posto koeficijent svim zaposlenim, imenovanim i izabranim licimau institucijama BiH koji imaju koeficijent 4,00 i više, zaključno sa članovima Predsjedništva BiH.

Kako se navodi u obrazloženju, obzirom da je Vijeće ministara BiH utvrdilo osnovicu za obračun plata od 535 KM, te da je ona primijenjena u Prijedlogu zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, došlo je do nesrazmjernog povećanja plata zaposlenih u institucijama BiH.

Plate su kroz povećanje osnovice povećane za 12,4 posto, ali u nominalnom iznosu su velike razlike zbog različitih koeficijenata.

– Imajući u vidu trenutno stanje u BiH, kao i nesrazmjernost u razlikama u visini oplata, od najnižeg do najvišeg iznosa, predlažemo da Vijeće ministara Bih sačini izmjene Zakiona o plaćama i naknadama u institucijama BiH kojim će se svim zaposlenim, imenovanim i izabranim licima  koji imaju koeficijent 4,00 i više smanjiti koeficijenti za 12,4 posto, te na taj način neće dobiti povećanje plata kroz povećanje osnovice – naviodi se u obrazloženju prijedloga Kluba Delegata bošnjačkog naroda.