Kalesija: U poslovnoj zoni Krušik planirana izgradnja 28 objekata

Na zapadnom dijelu općine Kalesija, ukoliko nacrt regulacionog plana prođe javnu raspravu, trebala bi biti razvijena proizvodno-poslovna zona Krušik, i to na površini od 52,3 hektara. Ovaj prostor nalazi se blizu Tuzlanskog aerodroma, što bi bila jedna od većih pogodnosti koje bi ova zona imala.

Kako je rečeno za Oslobođenje iz ove općine, planom je predviđena izgradnja 28 poslovno-proizvodnih objekata, dva poljoprivredno-proizvodna objekta u sklopu postojeće farme i dvije manje farme za slobodno držanje krava sa svim pratećim sadržajima.

– Prostornim planom općine Kalesija ovo područje planirano je kao proizvodno-poslovna zona sa pretežnom namjenom proizvodno-prerađivačkih kapaciteta u oblastima koje su najzastupljenije na ovom području. Pozicioniranje novoplaniranih objekata treba da obezbijedi maksimalnu orijentisanost prema lokalnoj cesti, odnosno planom parcelacije obezbijediti priključenje svih parcela na lokalni put. Svi novoplanirani objekti u odnosu na lokalnu saobraćajnicu moraju biti udaljeni najmanje 10 metara od putnog pojasa lokalne ceste. Predviđeno proširenje proizvodno-poslovne zone je planirano sa obje strane lokalnog puta u širini oko 100 metara, tako da se veže na postojeće dijelove ove proizvodno-poslovne zone, stoji u Regulacionom planu.

Izradu Plana inicirala je Općina Kalesija, u cilju donošenja provedbeno-planskog dokumenta kojim se određuje svrsishodno organiziranje, korištenje i namjena prostora, te mjere i smjernice za uređenje i zaštitu prostora.

Kako je navedeno, zona namijenjena za privredu, odnosno poslovanje, zauzimat će površinu od 228.702 metra, a planom je predviđeno da poljoprivredno-proizvodna zona zauzima 294.298 metara.

– Općina Kalesija raspolaže veoma značajnim resursima za intenzivan razvoj poljoprivrede, tako da poljoprivreda kao grana privrede u strateškim razvojnim dokumentima Općine ima prioritetno mjesto. Na području općine je više poljoprivrednih proizvođača stasalo u obrte i stabilna poljoprivredna gazdinstva, tako da su oni sa svojim proizvodima sve više prisutni na tržištu. Osnov za izradu ovogodišnjeg plana predstavljaju podaci prijava planirane proizvodnje putem upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i statistički podaci o uobičajenoj sjetvi, kažu u Općini Kalesija.

(Oslobođenje)