Kalesija: Osnovana nova JU “Sportsko-kulturno-privredni centar”

Općinsko vijeće Kalesija je na 13.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma obrtničkih i srodnih djelatnosti na području općine Kalesija. Riječ je o novoj, usklađenoj, odluci sa zakonskim regulativama prema kojoj su ukolonjeni nedostaci s obzirom da je do sada na snazi bila Odluka iz 2004.godine. Kao plod nedavne posjete Kalesiji turske delegacije, vijećnici su podržali Odluku o bratimljenju općine Kalesija sa općinom Talas iz Turske, kao i Odluku o kupovini zemljišta za izgradnju gradskog parka u Kalesiji, koji će finansirati turska općina.

Odlukom vijeća, osnovana je nova javna ustanova na području općine Kalesija. Radi se o JU “Sportsko-kulturno-privredni centar” Kalesija, u čijoj nadležnosti će biti Gradska dvorana u Kalesiji.

Vijećnici su podržali Plan kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija u iznosu od 664.700 KM i Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za prva tri mjeseca ove godine, koji iznosi 2,4 miliona maraka.

Prihvaćena je Informacija o radu mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad vijeća mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2021.godini, Informacija o provođenju Regulacionih planova na području općine Kalesija i Informacija o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske/akademske 2022/2021.godine.

Usvojene su inicijative Mirsada Omerovića da se u okviru Programa redovnog održavanja u nadleženosti KP „Komunalac“ DD uvrsti održavanje novoizgrađene ulice od kružnog toka u centru Kalesije do JP „Veterinarska stanica“ Kalesija i da se riješi problem pristupnog puta za porodice sa pet stambenih jedinica u naselju Petrovice. Također, podržana je i inicijativa Muje Mujkića da se uputi zahtjev JP Ceste FBiH da se pristupi izgradnji pješačke staze od Kalesije Gornje do Amoxa.

Nije usvojena druga inicijativa Muje Mujkića da se KP „Komunalac“ DD Kalesija uključi u rješavanje zbrinjavanja animalnog otpada za vrijeme kurban bajrama.

Ni na ovoj sjednici Općinskog vijeća nije podržan prijedlog Kluba Naroda i pravde da se u dnevni red 13.redovne sjednice uvrsti Odluka o smanjenju vrijećničkih paušala na nivo prije povećanja.

 

(RadioFeral/ NKP.ba)