Kako porodilje u TK mogu ostvariti pravu na naknadu?

Na današnjoj sjednici Vlada TK je donijela Uredbu o visini, uslovima, kriterijima i postupku realizacije dodatne novčane pomoći zaposlenoj majci porodilji i novčane pomoći nezaposlenoj majci porodilji.

Radi se o provedbenom aktu koji detaljno propisuje realizaciju mjere Kantonalne vlade o osiguranju novčane naknade za sve porodilje u našem kantonu.

Kako je to ovom uredbom definisano, nezaposlene majke imati novčanu pomoć, dok će zaposlene majke porodilje imat će pravo na dodatnu novčanu pomoć do iznosa prosječne plaće u FBiH iz prethodne godine.

Dodatnu novčanu pomoć utvrdit će centri za socijalni rad rješenjem o utvrđivanju iznosa naknade plaće, na osnovu dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje tog prava bez podnošenja posebnog zahtjeva, a za novčanu naknadu nezaposlene majke ili druge osobe koje mogu koristiti to pravo će centrima podnositi zahtjev za ostvarivanje ovog vida podrške.

Podsjećamo Vlada TK je za realizaciju obezbjeđivanja naknada porodiljama, kao jedne od 18 navedenih mjra u ekspozeu premijera, u rebalansu budžeta TK-a predvidjela dodatnih 17,7 miliona KM.

(tuzlainfo.ba)