Kadrija Hodžić i zvanično mandatar za sastav Vlade TK

Piše: Duška Rebić

Prof. dr. Kadrija Hodžić zvanično je novi premijer Vlade Tuzlanskog kantona, a odluku o imenovanju na mjesto premijera TK uručio mu je predsjednik Skupštine TK, Slađan Ilić.
U svojoj izjavi novi premijer Vlade TK, Kadrija Hodžić je istakao da će se fokusirati na unapređenje zdravstva, privrede i prihoda budžeta.

U periodu od deset dana biti će poznat prijedlog ministara u sastavu nove Vlade. Kako je istakao, u sastavu nove Vlade biti će predstavnici svih konstutivnih naroda, bez izutetka kao u što je to bio slučaj u prethodnoj Vladi.


Kadrija Hodžić je doktor ekonomskih nauka, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Rođen je 1958. godine u Tuzli, Ekonomski fakultet je završio u Brčkom 1981. Postidiplomski studij završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i stekao zvanje magistra 1987. godine, a doktorat na temu „Savremena ekonomska misao (re) privatizacije“ stekao je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli 1997.godine.
Prof.dr. Kadrija Hodžić je član Ekonomskog odbora Akademskih nauka i umjetnosti BiH, bivši dekan Ekonomskog fakulteta u Tuzli sa međunarodnim iskustvima stečenim na više svjetskih ustila, glavni je urednik jednog i član uređivačkih odbora nekoliko domaćih i inostranih naučnih časopisa.