– Zastupnički dom je na 22. redovnoj sjednici održanoj 26.5.2021. godine usvojio je Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje sa jednim amandmanom Vlade FBiH koji je postao sastavni dio prijedloga zakona a koji se odnosi na početak primjene zakona. Dom naroda FBiH je usvojio prijedlog ovog zakona sa šest amandmana koje Vlada FBiH nije prihvatila, ali ih je Dom naroda izglasao. S obzirom na to da prijedlog zakona nije usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma, danas ga moramo usaglasiti.

Možemo usvojiti zakon u istom tekstu ili neusvojiti ga pa ide na usaglašavanje. Ja mislim da smo mi usvojili bolji zakon, da su ga u dobroj mjeri u Domu naroda unakaradili, ali bolje da imamo bilo kakav zakon nego nikakav. Mislim da ga treba dorađivati u pravcu u kojem smo ga usvojili – rekao je predsjedavajući Zastupničkog doma FBiH Mirsad Zaimović.

Uslijedilo je glasanje i za zakon je glasao 61 zastupnik, dva su bila protiv, a petero njih uzdržano.

Naime, na Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje u Domu naroda je usvojeno je više amandmana Kluba Hrvata, delegata Anera Žuljevića (SDP) i delegata Žarka Vujovića (SDBiH), a što je danas potvrđeno na Zastupničkom domu FBiH.

U jednom od amandmana se navodi kako su “duhanski proizvodi za pušenje svi duhanski proizvodi, osim bezdimih duhanskih proizvoda. Ili da “nesagorijevajući duhan je bezdimni duhanski proizvod koji se upotrebljava putem udisanja aerosola od zagrijanog duhana, bez sagorijevanja”.

Amandmane koji su postali sastavni dio zakona može pročitati ovdje, piše Faktor.