Jurić: Odluke o uvođenje VTP pravila trebaju biti na većim nivoima vlasti

Analizom koordinacionog tijela Vlade Tuzlanskog kantona u posljednjih sedam dana primjetan je pad broja zaraženih osoba korona virusom, ali zbog nepovoljnog stanja u respiratornom centru cjelokupna epidemiološka situacija još uvijek nije zadovoljavajuća.

Ono što je evidentno je da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna. Imali smo u prethodnih sedam dana nešto manje od 700 pozitivnih osoba na području Tuzlanskog kantona. To je manji broj u odnosu na prethodnih sedam dana, ali je taj broj još uvijek visok. Broj smrtnih ishoda bio je dosta visok”, kazao je Božo Jurić, ministar zdravstva Tuzlanskog kantona. 

S obzirom na to da je Vlada Federacije BiH donijela zaključak kojim se preporučuje da vlade kantona u skladu sa epidemiološkom situacijom uvode VTP pravilo, ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Božo Jurić mišljenja je da takve odluke ipak trebaju biti na većim nivoima vlasti.

Ja moram reći da nisam zadovoljan sa takvim razvojem situacije sa razine kantonalnog ministarstva i kantonalne vlade. Moj osobni stav je da takva vrsta odluke, mora biti donesena sa višeg nivoa vlasti, da mora biti uniformna na nivou cijele Federacije BiH, da bi imala svoju punu funkcionalnost i dala svoj puni efekat”, rekao je Božo Jurić, ministar zdravstva Tuzlanskog kantona.

Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, uvođenjem određenih mjera i preporuka, pravilo VTP važi za ugostiteljske objekte, a ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije bit će razmatrano uvođenje ovog pravila za cijeli kanton.

“Naravno to ne znači da mi nećemo u slučaju daljeg pogoršanja epidemiološke situacije na Tuzlanskom kantonu razmotriti i uvođenje te mjere na našem području”, zaključuje Jurić.

Epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona pratit će se i u narednom periodu, a u zavisnosti od toga u kojem pravcu će se kretati donosit će se i higijensko epidemiološke mjere.