Još jedan “Narandžasti vikend” u gradskim mjesnim zajednicama u Tuzli

Građani Tuzle već odavno su upoznati sa projektom “Narandžasti vikend” koji se uspješno realizuje svakog posljednjeg vikenda u mjesecu u gradskim mjesnim zajednicama, dok se u rubnim mjesnim zajednicama realizuje svaka tri mjeseca. Novi “narandžasti vikend” realizuje se od danas, te će biti nastavljen u naredna tri dana na već utvrđenim lokacijama u gradu i u tom periodu prikupljat će se kabasti otpad.

Pa evo mi kao i prošli mjesec nastavljamo i ovaj sa našim projektom prikupljanja krupnog kabastog otpada. U ovom periodu ćemo postaviti narandžaste kontejnere odnosno posude za prikupljanje u svim većim gradskim naseljima”, kazao je Admir Bećirović, direktor JKP “Komunalac” Tuzla .

Iz Javnog komunalnog preduzeća “Komunalac” Tuzla istakli su kako postoji mogućnost izmjena u predviđenim lokacijama zbog nemogućnosti pristupa usljed eventualnih građevinskih radova, stoga će kontejneri biti postavljeni na najbližoj alternativnoj poziciji. Za ovaj projekat nabavljena je i specijalna mašina za usitnjavanje kabastog otpada.

“ Mi smo za potrebe ovog projekta nabavili specijalnu mašinu tzv. Šeder, gdje je prvenstveno cilj da se sav taj krupni kabasti otpad usitni, i otprilike su to komadi 5*10 cm koji će se ili odložiti na tijelo deponije, jedan dio ćemo iskoristiti za kompostanu, ali uglavnom je cilj da se smanji volumen, da se što manje prostora zauzme na postojećoj deponiji”, navodi Bećirović.

Podjećamo, u krupni kabasti otpad spadaju predmeti iz domaćinstva, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Ono što građani trebaju znati jeste da građevinski otpad, šut, ostaci vozila te zeleni otpad ne spadaju u kabasti otpad. Za sada su iz Javnog komunalnog preduzeća “Komunalac” Tuzla zadovoljni učešćem građana u ovoj akciji.

“ U Najvećem dijelu mi imamo dobre rezultate i građani koriste priliku da odlože krupni kabasti otpad i moram reći da tog otpada ima. Nas je iznenadilo da tog otpada ima u kontinuitetu, jer non stop se nešto mijenja, čiste se podrumi”, rekao je Admir Bećirović, direktor JKP “Komunalac” Tuzla .

Projekat prikupljanja krupnog kabastog otpada odnosno “Narandžasti vikend” trajat će ukupno 15 mjeseci, nakon čega će biti izvršen monitoring kako bi se imao jasan uvid u količine prikupljenog otpada, te će spram toga biti napravljen koncept koji će biti prihvatljiv za sve mjesne zajednice na području Tuzle. Napominjemo da je ovaj projekat prvi u Bosni i Hercegovini, te da su kontejneri za odlaganje ove vrste otpada postavljeni na čak 20 lokacija u Tuzli.