JKP Komunalac Tuzla prešao na ljetni režim rada

JKP Komunalac Tuzla je od početka ove sedmice sa svojom radnom jedinicom Odvoz i deponovanje komunalnog otpada na području Grada Tuzla, prešao na ljetni režim rada.

Početak radnog vremena od 07:00 sati se pomjerio na 06:00 sati ujutro.

– Molimo korisnike usluga iz individualnog smještaja, da na vrijeme iznesu svoje posude sa komunalnim otpadom, a prema utvrđenim danima odvoza istog – istakli su iz JKP Komunalac Tuzla.

Podsjećamo osnovna djelatnost JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla je prikupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada na području grada Tuzla. Uslugom odvoza komunalnog otpada obuhvaćeno je svih 40 mjesnih zajednica u gradu Tuzla. Prema evidenciji uslugom odvoza komunalnog otpada obuhvaćeno je oko 41.000 domaćinstava i 2.050 privrednih subjekata, ustanova i privrednih lica.Trenutno je postavljeno više 1500 posuda za korisnike njihovih usluga u kolektivnom stanovanju i određenog broja korisnika u individualnom stanovanju. Pražnjenje kontejnera vrši se prema utvrđenom Planu i programu rada.