JKP Komunalac Tuzla: Jesenja akcija prikupljanja i odvoza kabastog otpada

Javno komunalno preduzeće “Komunalac”Tuzla organizuje jesenju akciju prikupljanja i odvoza kabastog otpada. Akcija će biti realizovana u periodu od 10 do 16. oktobra.

Naime, korisnici usluga u stambenim zgradama, kabasti otpad će odlagat pored postavljenih kontejnera za komunalni otpad, a vlasnici individualnih objekata na mjesto gdje uobičajeno ostavljaju kante sa komunalnim otpadom.

Također, Dimnjačarska služba JKP Komunalac Tuzla do 18. oktobra planira i aktivnosti pregleda odnosno čišćenja individualnih dimnjaka u MZ Gornji Pasci i Par Selo u cilju zaštite života ljudi i imovine te sprječavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, sprečavanja zagađenja zraka u svim građevinama i prostorima koji koriste dimovodne kanale i uređaje za loženje, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog njihove neispravnosti