Jeste li prijavili porez? Saznajte sve informacije o prijavama poreza na jednom mjestu

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave:

  • Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2021. godinu – Obrazac GPD-1051 do 31. marta 2022. godine,
  • Prijavu poreza na dobit za 2021. godinu do 31. marta 2022. godine,
  • Godišnju prijavu poreza na imovinu za 2022. godinu, po kantonalnim propisima do 31.01.2022. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.02.2022. godine,
  • Prijave komunalne, kantonalne i općinske takse, u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno.

Više informacija kao i sve odgovarajuće obrasce možete preuzeti OVDJE