Jednoglasno usvojeno: U BiH se uvodi porez za Facebook, Google, YouTube

Komisija za finansije i budžet je jednoglasno usvojila inicijativu da Vijeće ministara pripremi izmjenu Zakona o PDV u pravcu regulisanja poreza na digitalne usluge.

Saša Magazinović, zastupnik SDP-a u Parlamentu BiH, podnio je inicijativu za usvajanje Zakona o porezu na digitalne usluge.

Shodno ovom prijedlogu, porez u našoj zemlji plaćele bi kompanije poput Facebooka, Googlea, YouTubea.

Ako porez plaćaju naše male kompanije, nema razloga da porez ne plate i Facebook, Google, Youtube”, kazao je Magazinović.

Ovom inicijativom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine se zadužuje da, u roku od 60 dana, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi zakon o porezu na digitalne usluge.

Velike svjetske tehnološke digitalne kompanije u posljednjih nekoliko godina su znatno povećale oglašavanje, posredovanje i prodaju podataka o korisničkim interfejsima u Bosni i Hercegovini. Međutim, prema svim dostupnim informacijama, za te usluge koje obavljaju ne plaćaju porez u Bosni i Hercegovini”, navodi se u obrazloženju.

Trenutni zakonski okvir i načela oporezivanja su zastarjeli i temelje se na poslovnim modelima iz 20. vijeka, dodaje se.

Pravo države, u ovom slučaju Bosne i Hercegovine, da ubire poreze trenutno je povezano s fizičkom prisutnošću kompanije (ili podružnice) u određenoj zemlji.