Javni poziv za sufinansiranje projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu

Javni poziv za sufinansiranje projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst i člana 7. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija
u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu.
Kompletan tekst javnog poziva kao i obrasce za prijavu možete pronaćiOVDJE