Na osnovu člana 10. Odluke o priznanjima Grada Gračanica («Službeni glasnik Grada Gračanica», broj: 03/23) Komisija za propise i Statut, izbor i imenovanje, gradska priznanja i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti Grada Gračanica objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Grada Gračanica

 

Komisija za propise i Statut, izbor i imenovanje, gradska priznanja i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti Grada Gračanica objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata – pravnih lica i pojedinaca za dodjelu Gradskih priznanja i to najviše:

 

 • 2 zlatne plakete,
 • 3 zlatne značke,
 • 2 posebna gradska priznanja-Počasni građanin.

Istim pravnim licima i pojedincima jedno od navedenih gradskih priznanja može biti dodijeljeno samo jednom.

Gradska priznanja, zlatna plaketa dodjeljuje se pravnim licima, a zlatna značka pojedincima, koji su svojim dosadašnjim djelovanjem doprinijeli prosperitetu Grada Gračanica.

Gradsko priznanje-Počasni građanin dodjeljuje se građaninu BiH koji nije istovremeno i građanin Grada Gračanica, ili građaninu druge države koji se svojim angažovanjem zalaže za dobrobit i prosperitet u svim sferama života i koji doprinosi ugledu grada Gračanica.

Kriteriji za dodjelu priznanja za pojedince – ZLATNA ZNAČKA:

 • za inovacije ili za postignuti izuzetan kreativan rad dobili međunarodna priznanja
 • učestvovali u spašanju života, zdravlja i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
 • kao donatori humano postupali prema pojedincima ili kolektivima;
 • posebno doprinijeli razvoju lokalne samouprave u MZ, gradu i poboljšanju uslova života građana;
 • uspješno organizovali organe MZ i udruženja, te doprinijeli njihovom radu;
 • postigli izuzetne rezultate u oblasti poljoprivredne proizvodnje;
 • ostvarili posebne rezultate u sportu, vaspitno-obrazovnom radu, naučnom radu, umjetnosti i kulturi, na međunarodnom, državnom i federalnom nivou;
 • dali izuzetan doprinos u drugim područjima života i rada.

Kriteriji za  dodjelu priznanja za privredna društva, udruženja, ustanove, mjesne zajednice i druga pravna lica – ZLATNA PLAKETA:

 • ostvaruju kontinuiran napredak u svome poslovanju
 • redovno investiraju u proizvodnju i proširuju proizvodne kapacitete
 • postigli značajne rezultate u oblasti privrede, nauke, kulture, sporta, obrazovanja, zdravstva, bezbjednosti, socijalne zaštite, a posebno razvoju i promociji humanitarnog rada i društvene odgovornosti, razvoju komunalne infrastrukture, zaštiti radne i prirodne sredine, razvoju volonterizma, razvoju dobrih međuljudskih odnosa i sličnih oblasti, koje je imalo odraza za razvoj društvene zajednice
 • dali izuzetan doprinos u ostvarivanju prava građana;
 • doprinijeli poboljšanju uslova rada i života u MZ na području grada Gračanica;
 • za postignuti kreativan rad posebno kod djece i omladine;
 • dali izuzetan doprinos u edukativnom i preventivnom djelovanju za slučaj kriznih situacija, te u otklanjanju elementarnih nepogoda koje eventualno zadese društvenu zajednicu.

 

Pored kriterija navedenih u Odluci, predlagači se mogu koristiti i drugim kriterijima o kojima će dati obrazloženje uz prijedlog kandidata za priznanje.

Prijedlozi se podnose u pismenoj formi na utvrđenom obrascu koji sadrži:

– podatke o podnosiocu prijedloga

– vrstu priznanja za koju se kandidat predlaže

– podatke o kandidatu za dodjelu priznanja (za pravno lice: naziv, adresa, osnovni podaci o njegovom djelovanju; za pojedince: ime i prezime, adresa, biografija)

– obrazloženje prijedloga uz odgovarajuću relevantnu dokumentaciju.

 

Prijedloge za dodjelu priznanja dostavite najkasnije do 15.03.2024. godine do 16:00 h, na adresu:

 Grad Gračanica, Služba za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća,

ul.Bašeskijina 1,

sa naznakom – “Prijedlog za gradsko priznanje”

 

Prijedlozi pristigli poslije isteka roka, nepotpuni i neuredni prijedlozi neće se razmatrati.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PRIZNANJA

Odluka o priznanjima Grada Gračanica

Obrazac za predlaganje 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Arnes Avdić s.r.