Javni poziv za obuku Uči, misli i djeluj! za omladinske političke lidere

Institut za razvoj mladih KULT (u daljem tekstu: Institut) raspisuje Javni poziv za učešće na obuci za omladinske političke lidere, pod nazivom UMiD za omladinske političke lidere (u daljem tekstu: UMiDp).

Institut će po javnom pozivu odabrati polaznike za pohađanje obuke UMiDp, koja će se sastojati od tri petodnevna modula, kreirana iz tri oblasti – 1. politički sistem u BiH i djelovanje u njemu, 2. razvoj političkog imidža i 3. političko zagovaranje i pregovaranje za rješavanje problema i potreba mladih, te provedba lokalnih građanskih inicijativa (u daljem tekstu: LGI).

Planirani raspored održavanja modula obuke UMiDp je sljedeći:

 • Modul I – 04 – 08.04.2022.g.
 • Modul II – 16 – 20.05.2022.g.
 • Modul III – 13 – 17.06.2022.g.

NAPOMENA: Raspored održavanja modula obuke UMiDp nije konačan i Institut zadržava pravo na njihovu izmjenu. Mjesta održavanja modula će Institut naknadno dostaviti odabranim polaznicima.

Tokom trajanja modula planirano vrijeme rada je od 09.00 do 18.00 sati s izuzećem prvog i zadnjeg dana zbog dolaska i odlaska polaznika.

Kriteriji za prijavu

 1. Starosna dob podnosioca prijave je od 18 do 30 godina u trenutku prijave.
 2. Podnosilac prijave član je političke stranke registrirane u BiH.
 3. Podnosilac prijave nije ranije pohađao obuku UMiDp.
 4. Podnosilac je državljanin Bosne i Hercegovine.
 5. Podnosilac nije ranije kažnjavan niti se protiv njega vodi krivični postupak.
 6. Dostavljena je sva tražena dokumentacija.

Dokumentacija 

Prijava se sastoji od sljedeće dokumentacije: 1) Curriculum Vitae (CV), 2) članska karta političke stranke čije je podnosilac prijave član ili druga dokumentacija koja potvrđuje članstvo, 3) popunjen prijavni obrazac (online).

Podnosilac prijave može dostaviti i dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može biti značajna prilikom bodovanja prijava.

Prijava 

Rok za prijavu: Poziv ostaje otvoren do nedjelje, 27.02.2022., do 23:59h.

Prijave dostaviti putem online obrasca, koji se nalazi na: https://s.mladi.org/umidp4_prijava

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem emaila na haris.badzic@kultbih.org(Predmet/subject: UMiDp 2022, upit 21.04.2-N2.1-14,) ili putem telefona na +387 33 778 765.

 1. JAVNI POZIV

Institut za razvoj mladih KULT (u daljem tekstu: Institut) raspisuje Javni poziv za učešće na obuci za omladinske političke lidere (u daljem tekstu: UMiDp). Institut će po javnom pozivu odabrati polaznike za pohađanje obuke UMiDp, koja će se sastojati od tri petodnevna modula, kreirana iz tri oblasti – 1. politički sistem u BiH i djelovanje u njemu, 2. razvoj političkog imidža i 3. političko zagovaranje i pregovaranje za rješavanje problema i potreba mladih, te implementacije lokalnih građanskih inicijativa (u daljem tekstu: LGI)

Na osnovu dostavljenih prijava Institut će odabrati najbolje podnosioce prijave u skladu s navedenim kriterijima. Svi prijavljeni će biti obaviješteni o stanju njihove prijave, a podnosioci koji uđu u uži krug odabranih će imati video intervjue prije završne selekcije. Institut će termine za video intervjue dostaviti najkasnije tri dana prije održavanja intervjua.

S odabranim polaznicima obuke Institut će potpisati ugovor o pohađanju obuke.

Šta je UMiD (Uči, misli i djeluj!)?

Šta je UMiDp (Uči, misli i djeluj! za omladinske političke lidere)? 

UMiD za omladinske političke lidere (UMiDp) je Institutov program za omladinske političke lidere od 18 do 30 godina starosti, koji dolaze iz različitih političkih stranaka i različitih lokalnih zajednica. Mladi političari kroz 15 dana obuke usvajaju znanja i vještine koje im pomažu da unaprijede svoje djelovanje, a posebno na polju prava za mlade. Tokom obuke imaju priliku da teoretski i praktično uče i grade politički imidž koji je drugačiji, inovativniji i vršnjački prihvatljiviji.

U toku 2018., 2019. i 2020. g. ovu obuku prošle su tri generacije, 64 polaznika iz 15 različitih stranaka. Nakon potvrđenih rezultata i uručenih uvjerenja 13 polaznika obuke izabrano je za vijećnike, odnosno odbornike, a jedan polaznik je izabran za načelnika opštine.

Više o UMiDp možete pogledati i na videu, koji je nastao kroz rad ranijih generacija.

Šta je LGI? (Lokalna građanska inicijativa)

Lokalna građanska inicijativa jeste akcija, aktivnost građana usmjerena na poboljšanje stanja u lokalnoj zajednici i društvu u kojem živi. U građanske aktivnosti mogu se uključiti građani pojedinačno ili zajednički, a sve s ciljem kazivanja na konkretne probleme i rješavanje problem u zajednici u kojoj žive. Polaznici obuke će imati priliku pokrenuti svoju zagovaračku inicijativu kojom će ponuditi rješenja za neka pitanja mladih u BiH.

Zašto obuka za mlade političare?

Statistike Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koje se odnose na Lokalne izbore 2020. godine pokazuju da mladi ljudi, bilo da su koristili svoje pravo da biraju ili pravo da budu birani, jesu značajno učestvovali i bili važan dio izbornog procesa.

Izlaznost mladih na Lokalnim izborima 2020. godine iznosila je 51.44% što znači da je glasalo više od polovine mladih koji su imali pravo glasa. Drugim riječima, svaka druga mlada osoba u BiH glasala je na Lokalnim izborima 2020. godine.

Na izbornim listama našla su se imena 7398 osoba starosne dobi 18-29 godina, a na proteklim izborima mladi su osvojili ukupno 425 mandata.

Potrebno je raditi na jačanju kompetencija mladih političara koje se tiču razumijevanja ekonomskog i društvenog razvoja kao i razvoja kulture i ljudskih prava u društvu.  Osim toga, potrebno je jačati kompetencije mladih političara u zagovaranju za pitanja mladih i upoznati ih sa važnošću politika prema mladima uz uspješno vođenje zagovaračkih kampanja i usvajanje vještina učinkovite komunikacije.

Tri generacije obuke UMiD za omladinske političke lidere su educirane upravo o ovim temama.

Utjecaj UMiDp na polaznike obuke  

Polaznici će nakon tri modula biti osposobljeni da kroz svoj politički angažman:

 • Prioritetiziraju pitanja mladih.
 • Upoznaju sa važnošću politika prema mladima.
 • Razumiju izazove iz domena ekonomskih i socijalnih pitanja.
 • Poštuju ljudska prava, rodnu ravnopravnost i demokratske procese.
 • Kreiraju i provode zagovaračke akcije.
 • Postanu prepoznatljivi akteri političkog živote u lokalnim zajednicama.

Kriteriji za prijavu

 1. Starosna dob podnosioca prijave je od 18 do 30 godina u trenutku prijave.
 2. Podnosilac prijave član je političke stranke registrirane u BiH.
 3. Podnosilac prijave nije ranije pohađao obuku UMiDp.
 4. Podnosilac je državljanin Bosne i Hercegovine.
 5. Podnosilac ranije nije kažnjavan niti se protiv njega vodi krivični postupak.
 6. Dostavljena je sva tražena dokumentacija.

Obaveze odabranih polaznika 

Obaveze odabranog polaznika su:

 • Prisustvovati na sva tri petodnevna modula i svim planiranim aktivnostima obuke UMiDp, u skladu s dolje navedenim datumima (3 modula u trajanju od po 5 dana) i predloženim radnim vremenom.
 • Poštivanje radne i opće etike i poštivanje prava drugih polaznika.
 • Predložiti lokalnu građansku inicijativu (LGI).
 • Uplatiti participaciju u visini od 100,00 KM nepovratnih sredstava prije početka 1. modula UMiDp obuke. Participaciju može platiti sam polaznik ili institucija/politička stranka iz koje dolazi. Za participaciju organizator izdaje odgovarajući račun. Instrukcije za plaćanje na žiroračun bit će dostavljene polaznicima na vrijeme. Participacija se plaća samo jednom, prije početka 1. modula i ona važi za cijelo trajanje obuke UMiDp.
 • Odabrani polaznici ne mogu delegirati drugoj osobi ispunjenje obaveza, odnosno prisustvo na UMiDp obuci i aktivnostima vezanim za obuku.

Odabranim polaznicima UMiDp obuke bit će osigurani smještaj, ishrana, radni materijali, kao i putni troškovi za vrijeme trajanja obuke.

U slučaju potrebe za dodatnom dokumentacijom ili pojašnjenjima, Institut će kontaktirati podnosioca prijave naknadno. Institut može kontaktirati reference koje podnosilac navede u prijavi.

Prijava 

Rok za prijavu: Poziv ostaje otvoren do nedjelje, 27.02.2022., do 23:59h.

Prijave dostaviti  putem online obrasca, koji se nalazi na: https://s.mladi.org/umidp4_prijava

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem emaila na haris.badzic@kultbih.org ili telefonom na +387 33 778 765.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije o Institutu za razvoj mladih KULT mogu se naći na www.mladi.org.

NAPOMENA: Imenice koje se odnose na osobe bez obzira na njihov gramatički rod podrazumijevaju oba prirodna roda, odn. spola.