Javni poziv za izbor članova vokalnog ansambla JU BKC TK

Javna ustanova Bosanski kulturni centar TK raspisuje Javni poziv za izbor članova vokalnog ansambla JU BKC TK.  Formiranjem vokalnog ansambla doprinosi se njegovanju i upoznavanju muzičke tradicije BiH, kao i tradicije svjetske muzičke baštine, umjetničkom izražavanju i razvijanju muzičkih sposobnosti i vokalnih tehnika, te prezentacija istih kroz različite vidove koncertnih aktivnosti i javnih nastupa u BiH, pa i šire.

Tim povodom JU Bosanski kulturni centar TK poziva sve zainteresovane, starije od 17 godina, koji žele da kroz vokalni ansambl iskažu svoje muzičke sposobnosti i kreativnost, da se prijave na audiciju za vokalni ansambl JU BKC TK.

Javni poziv ostaje otvoren do 31. 08. 2022. godine, a prijave za audiciju se vrše na kontakt tel. 035/282 296, putem e – maila mirela@bkctuzla.ba ili lično radnim danom od 09,00 do 15,00 sati u prostorijama JU Bosanski kulturni centar TK.

Odabir kandidata vršit će se nakon audicije zakazane za 01. i 02. 09. 2022. godine u JU BKC TK u 18,00 sati